Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : T.Thijssenplein Suik

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €12.633,00
Betaalde Belastingen (stelpost) €469,00
OZB eigenaren €367,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €187,00
Specifieke verbruiksgoederen €1.396,00
Onderhoud €224,00
Onderhoud gronden en terreinen €314,00
Onderhoud gebouwen €2.221,00
Huren onroerende zaken €7.176,00
Verzekeringen €279,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : T.Thijssenplein Suik

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : T.Thijssenplein Suik

Betaalde Belastingen (stelpost)

€469,00

OZB eigenaren

€367,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€187,00

Specifieke verbruiksgoederen

€1.396,00

Onderhoud

€224,00

Onderhoud gronden en terreinen

€314,00

Onderhoud gebouwen

€2.221,00

Huren onroerende zaken

€7.176,00

Verzekeringen

€279,00

Totaal

€12.633,00