Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Accommodaties Vern. Welzijn (UVO)

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€6.397,83
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€6.397,83

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Accommodaties Vern. Welzijn (UVO)

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Accommodaties Vern. Welzijn (UVO)

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€6.397,83

Totaal

-€6.397,83