Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Welzijnsaccomm. in Zelfbeheer (MO)

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €998.809,04
Kostenverdeling lonen €520.261,24
Overige uitbestede werkzaamheden €30.120,00
Betaalde Subsidies €525.390,00
Kostenverdeling over.kosten -€76.962,20

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Welzijnsaccomm. in Zelfbeheer (MO)

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Welzijnsaccomm. in Zelfbeheer (MO)

Kostenverdeling lonen

€520.261,24

Overige uitbestede werkzaamheden

€30.120,00

Betaalde Subsidies

€525.390,00

Kostenverdeling over.kosten

-€76.962,20

Totaal

€998.809,04