Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Kapitaallasten (MO)

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €104.382,64
Afschrijvingen (stelpost) €21.371,84
Afschrijving activa module €43.520,00
Toegerekende rente activa module €35.703,00
Toegerekende rente handmatig €3.787,80

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Kapitaallasten (MO)

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Kapitaallasten (MO)

Afschrijvingen (stelpost)

€21.371,84

Afschrijving activa module

€43.520,00

Toegerekende rente activa module

€35.703,00

Toegerekende rente handmatig

€3.787,80

Totaal

€104.382,64