Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Accommodaties MO (MO) F670

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €607.203,35
Salarissen en sociale lasten (stelpost) €0,35
Betaalde Subsidies (stelpost) €607.203,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Accommodaties MO (MO) F670

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : HKPL Accommodaties MO (MO) F670

Salarissen en sociale lasten (stelpost)

€0,35

Betaalde Subsidies (stelpost)

€607.203,00

Totaal

€607.203,35