Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Sociaal Makelaarschap (Vern. Welzijn)

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €8.813.070,80
Kostenverdeling lonen €471.610,92
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €173.528,00
Overige uitbestede werkzaamheden €18.073,00
Betaalde Subsidies €8.212.824,00
Verrekening uren handmatig -€38.000,00
Onderlinge verrekeningen Debet €44.800,00
Kostenverdeling over.kosten -€69.765,12

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Sociaal Makelaarschap (Vern. Welzijn)

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Sociaal Makelaarschap (Vern. Welzijn)

Kostenverdeling lonen

€471.610,92

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€173.528,00

Overige uitbestede werkzaamheden

€18.073,00

Betaalde Subsidies

€8.212.824,00

Verrekening uren handmatig

-€38.000,00

Onderlinge verrekeningen Debet

€44.800,00

Kostenverdeling over.kosten

-€69.765,12

Totaal

€8.813.070,80