Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Vrijwilligerswerk

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.212.180,09
Kostenverdeling lonen €328.638,36
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €45.180,00
Overige uitbestede werkzaamheden €13.052,00
Verzekeringen €50.200,00
Betaalde Subsidies €823.725,00
Kostenverdeling over.kosten -€48.615,27

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Vrijwilligerswerk

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Vrijwilligerswerk

Kostenverdeling lonen

€328.638,36

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€45.180,00

Overige uitbestede werkzaamheden

€13.052,00

Verzekeringen

€50.200,00

Betaalde Subsidies

€823.725,00

Kostenverdeling over.kosten

-€48.615,27

Totaal

€1.212.180,09