Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Informele zorg en mantelzorg

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.855.901,91
Kostenverdeling lonen €311.759,72
Betaalde Subsidies €3.590.260,47
Kostenverdeling over.kosten -€46.118,28

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Informele zorg en mantelzorg

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Informele zorg en mantelzorg

Kostenverdeling lonen

€311.759,72

Betaalde Subsidies

€3.590.260,47

Kostenverdeling over.kosten

-€46.118,28

Totaal

€3.855.901,91