Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Sociale prestaties en dagondersteuning

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €4.398.988,00
Betaalde Subsidies €4.998.988,00
Verrekening uren handmatig -€600.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Sociale prestaties en dagondersteuning

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Sociale prestaties en dagondersteuning

Betaalde Subsidies

€4.998.988,00

Verrekening uren handmatig

-€600.000,00

Totaal

€4.398.988,00