Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Belangenbehartiging & informatievoorzien

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €4.707.184,20
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€16.500,00
Onderhoud €95.380,00
Licentiekosten en auteursrechten €30.120,00
Betaalde Subsidies €4.620.184,20
Verrekening uren handmatig -€22.000,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Belangenbehartiging & informatievoorzien

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Belangenbehartiging & informatievoorzien

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€16.500,00

Onderhoud

€95.380,00

Licentiekosten en auteursrechten

€30.120,00

Betaalde Subsidies

€4.620.184,20

Verrekening uren handmatig

-€22.000,00

Totaal

€4.707.184,20