Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Asielzoekers en vreemdelingen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.363.796,19
Kostenverdeling lonen €282.965,90
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €1.600,00
Betaalde Subsidies €2.121.091,00
Kostenverdeling over.kosten -€41.860,71

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Asielzoekers en vreemdelingen

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Asielzoekers en vreemdelingen

Kostenverdeling lonen

€282.965,90

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€1.600,00

Betaalde Subsidies

€2.121.091,00

Kostenverdeling over.kosten

-€41.860,71

Totaal

€2.363.796,19