Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Welzijnsaccom Algemeen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.954.013,54
Kostenverdeling lonen €1.006.337,86
Betaalde Belastingen (stelpost) €27.757,00
Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.) €379.000,00
Ingeleend personeel (stelpost) €226.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €124.839,00
Specifieke verbruiksgoederen €368.320,00
Water €30.000,00
Onderhoud gronden en terreinen €11.000,00
Schoonhouden €687.114,00
Afvalverwerking €43.500,00
Servicekosten €135.013,00
Beveiliging en bewakingskosten €79.000,00
Huren onroerende zaken €1.252.000,00
Verzekeringen €2.000,00
Afschrijving activa module €13.000,00
Verrekening uren handmatig -€558.573,00
Onderlinge verrekeningen Debet €211.760,00
Verrekening huren €1.843.251,00
Verrekening serviceskosten €65.238,00
Doorbelasting naar product €7.456,68

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Welzijnsaccom Algemeen

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Welzijnsaccom Algemeen

Kostenverdeling lonen

€1.006.337,86

Betaalde Belastingen (stelpost)

€27.757,00

Aankoop duurz. Roer. zaken (inv.)

€379.000,00

Ingeleend personeel (stelpost)

€226.000,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€124.839,00

Specifieke verbruiksgoederen

€368.320,00

Water

€30.000,00

Onderhoud gronden en terreinen

€11.000,00

Schoonhouden

€687.114,00

Afvalverwerking

€43.500,00

Servicekosten

€135.013,00

Beveiliging en bewakingskosten

€79.000,00

Huren onroerende zaken

€1.252.000,00

Verzekeringen

€2.000,00

Afschrijving activa module

€13.000,00

Verrekening uren handmatig

-€558.573,00

Onderlinge verrekeningen Debet

€211.760,00

Verrekening huren

€1.843.251,00

Verrekening serviceskosten

€65.238,00

Doorbelasting naar product

€7.456,68

Totaal

€5.954.013,54