Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Ec. vestigingsklimaa

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.546.717,08
Ingeleend personeel (stelpost) €100.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €1.092.309,22
Verrekening uren handmatig €1.370.000,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€15.592,14

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Ec. vestigingsklimaa

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Ec. vestigingsklimaa

Ingeleend personeel (stelpost)

€100.000,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€1.092.309,22

Verrekening uren handmatig

€1.370.000,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€15.592,14

Totaal

€2.546.717,08