Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Internationale Economie

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.050.000,00
Ingeleend personeel (stelpost) €31.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €862.350,00
Goederen algemene benodigdheden €6.000,00
Overige communicatiekosten €1.000,00
Verrekening uren handmatig €149.650,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Internationale Economie

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Internationale Economie

Ingeleend personeel (stelpost)

€31.000,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€862.350,00

Goederen algemene benodigdheden

€6.000,00

Overige communicatiekosten

€1.000,00

Verrekening uren handmatig

€149.650,00

Totaal

€1.050.000,00