Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verst. Econ. Structu

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.342.979,83
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €84.171,90
Verrekening uren handmatig €1.269.000,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€10.192,07

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verst. Econ. Structu

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Verst. Econ. Structu

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€84.171,90

Verrekening uren handmatig

€1.269.000,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€10.192,07

Totaal

€1.342.979,83