Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Toerisme en Evenemen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.099.697,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €1.567.983,00
Overige diensten €250.000,00
Inkomensoverdrachten (stelpost) €80.500,00
Verrekening uren handmatig €201.214,00

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Toerisme en Evenemen

Begroting Programma 2018 (Lasten): Kostensoort : Toerisme en Evenemen

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€1.567.983,00

Overige diensten

€250.000,00

Inkomensoverdrachten (stelpost)

€80.500,00

Verrekening uren handmatig

€201.214,00

Totaal

€2.099.697,00