Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2016 2016: (Baten)

Hoofdfunctie Hoofdfunctie EURplus
Totaal €1.368.185.451,96
Algemeen Bestuur €6.809.256,19
Openbare Orde En Veiligheid €433.230,00
Verkeer, Vervoer En Waterstaat €62.792.517,59
Economische Zaken €697.361,99
Onderwijs €28.874.559,18
Cultuur En Recreatie €9.416.878,61
Sociale Voorzieningen En Maatschappelijke Dienstverlening €160.320.079,00
Volksgezondheid En Milieu €84.286.540,90
Ruimtelijke Ordening En Volkshuisvesting €239.962.903,19
Financiering En Algemene Dekkingsmiddelen €774.592.125,31

Begroting 2016 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2016 2016: (Baten)

Begroting 2016 2016 (Baten): Hoofdfunctie : Begroting 2016 2016: (Baten)