Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Registratie Niet Ingezetenen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €249.783,00
Afschrift BRP schriftelijk €18.200,00
Inkomensoverdracht overige overheden €231.583,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Registratie Niet Ingezetenen

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Registratie Niet Ingezetenen

Afschrift BRP schriftelijk

€18.200,00

Inkomensoverdracht overige overheden

€231.583,00

Totaal

€249.783,00