Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Afrek. PS Comm. Vg.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.411.668,00
Verkoop gronden €5.477.418,00
Opbrengst huur onroerende zaken (SAP RE) €934.250,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Afrek. PS Comm. Vg.

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Afrek. PS Comm. Vg.

Verkoop gronden

€5.477.418,00

Opbrengst huur onroerende zaken (SAP RE)

€934.250,00

Totaal

€6.411.668,00