Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Beh. en gebr.mon.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €231.911,49
Omgevings vergunningen (WABO) €88.911,00
Vergoeding overige diensten €14.000,00
Dividend en winsten -€999,51
Onderlinge verrekeningen €130.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Beh. en gebr.mon.

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Beh. en gebr.mon.

Omgevings vergunningen (WABO)

€88.911,00

Vergoeding overige diensten

€14.000,00

Dividend en winsten

-€999,51

Onderlinge verrekeningen

€130.000,00

Totaal

€231.911,49