Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Wettelijk taak Bodem Bevoegd gezag

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.000,00
Vergoeding overige goederen €3.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Wettelijk taak Bodem Bevoegd gezag

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Wettelijk taak Bodem Bevoegd gezag

Vergoeding overige goederen

€3.000,00

Totaal

€3.000,00