Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Lucht Geluid en Externe Veiligheid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €61.397,00
Inkomensoverdracht provincie €61.397,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Lucht Geluid en Externe Veiligheid

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Lucht Geluid en Externe Veiligheid

Inkomensoverdracht provincie

€61.397,00

Totaal

€61.397,00