Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Maatr Lucht/goederen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.802.000,00
Inkomensoverdracht provincie €112.000,00
Expl.boeking onttrekking reserve €2.690.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Maatr Lucht/goederen

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Maatr Lucht/goederen

Inkomensoverdracht provincie

€112.000,00

Expl.boeking onttrekking reserve

€2.690.000,00

Totaal

€2.802.000,00