Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Vergunningen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.989.788,00
Leges overige vergunningen €5.885.300,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €104.488,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Vergunningen

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Vergunningen

Leges overige vergunningen

€5.885.300,00

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€104.488,00

Totaal

€5.989.788,00