Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Handhaving

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.258.164,00
Boetes en dwangsommen €2.167.500,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €40.665,00
Vergoeding overige goederen €50.000,00
Inkomensoverdracht provincie -€1,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Handhaving

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Handhaving

Boetes en dwangsommen

€2.167.500,00

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€40.665,00

Vergoeding overige goederen

€50.000,00

Inkomensoverdracht provincie

-€1,00

Totaal

€2.258.164,00