Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Gehandicapten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €61.757,00
Leges overige vergunningen €10.000,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €1.757,00
Vergoeding overige goederen €50.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Gehandicapten

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Gehandicapten

Leges overige vergunningen

€10.000,00

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€1.757,00

Vergoeding overige goederen

€50.000,00

Totaal

€61.757,00