Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Automaten kortparkeren

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €20.323.685,00
Parkeerbelasting Straat €19.916.463,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €354.222,00
Expl.boeking onttrekking reserve €53.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Automaten kortparkeren

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : S VTH Automaten kortparkeren

Parkeerbelasting Straat

€19.916.463,00

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€354.222,00

Expl.boeking onttrekking reserve

€53.000,00

Totaal

€20.323.685,00