Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Dagelijks onderhoud groen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.537,54
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €1.537,54

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Dagelijks onderhoud groen

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Dagelijks onderhoud groen

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€1.537,54

Totaal

€1.537,54