Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Groenstructuurplan

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €25.000,00
Inkomensoverdracht EU €25.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Groenstructuurplan

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Groenstructuurplan

Inkomensoverdracht EU

€25.000,00

Totaal

€25.000,00