Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Control&Onderst. Dienstverlening

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €31.397,00
Opbrengst huur onroerende zaken €31.397,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Control&Onderst. Dienstverlening

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Control&Onderst. Dienstverlening

Opbrengst huur onroerende zaken

€31.397,00

Totaal

€31.397,00