Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer verhardingen, bruggen e

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €145.079,70
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €145.079,70

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer verhardingen, bruggen e

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer verhardingen, bruggen e

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€145.079,70

Totaal

€145.079,70