Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer bijzondere objecten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€0,12
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) -€0,12

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer bijzondere objecten

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer bijzondere objecten

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

-€0,12

Totaal

-€0,12