Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer groen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €0,60
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €0,60

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer groen

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer groen

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€0,60

Totaal

€0,60