Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer speelvoorzieningen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€0,18
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) -€0,18

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer speelvoorzieningen

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : stedelijk beheer speelvoorzieningen

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

-€0,18

Totaal

-€0,18