Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : dagelijks onderhoud straatreiniging

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €41.000,00
Vergoeding overige goederen €41.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : dagelijks onderhoud straatreiniging

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : dagelijks onderhoud straatreiniging

Vergoeding overige goederen

€41.000,00

Totaal

€41.000,00