Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Vergunningen Openbare Ruimte

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.342.316,00
Leges overige vergunningen €1.319.842,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €22.474,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Vergunningen Openbare Ruimte

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Vergunningen Openbare Ruimte

Leges overige vergunningen

€1.319.842,00

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€22.474,00

Totaal

€1.342.316,00