Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Exploitatie Openbare Ruimte

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.277.579,01
Opbrengst huur onroerende zaken €386.079,84
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €54.456,53
Vergoeding overige goederen €2.837.042,64

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Exploitatie Openbare Ruimte

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Exploitatie Openbare Ruimte

Opbrengst huur onroerende zaken

€386.079,84

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€54.456,53

Vergoeding overige goederen

€2.837.042,64

Totaal

€3.277.579,01