Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Havens Publiek

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €160.029,00
Verkoop onroerende zaken -€12.763,00
Opbrengst pacht €48.000,00
Woonwagens en schepen staan/liggeld €11.000,00
Opbrengst liggeld Beroepsvaart €79.667,00
Opbrengst pleziervaart passanten €24.900,00
Opbrengst pleziervaart ligplaatshouders €9.225,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Havens Publiek

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Havens Publiek

Verkoop onroerende zaken

-€12.763,00

Opbrengst pacht

€48.000,00

Woonwagens en schepen staan/liggeld

€11.000,00

Opbrengst liggeld Beroepsvaart

€79.667,00

Opbrengst pleziervaart passanten

€24.900,00

Opbrengst pleziervaart ligplaatshouders

€9.225,00

Totaal

€160.029,00