Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : havendienst overheidstaak

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €550.400,00
Verkoop onroerende zaken €12.763,00
Opbrengst pacht waterputten €4.400,00
Opbrengst pacht €1.000,00
Opbrengst pacht fluisterboten €25.000,00
Woonwagens en schepen staan/liggeld €57.000,00
Opbrengst liggeld Beroepsvaart €344.237,00
Opbrengst pleziervaart passanten €43.000,00
Opbrengst pleziervaart ligplaatshouders €63.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : havendienst overheidstaak

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : havendienst overheidstaak

Verkoop onroerende zaken

€12.763,00

Opbrengst pacht waterputten

€4.400,00

Opbrengst pacht

€1.000,00

Opbrengst pacht fluisterboten

€25.000,00

Woonwagens en schepen staan/liggeld

€57.000,00

Opbrengst liggeld Beroepsvaart

€344.237,00

Opbrengst pleziervaart passanten

€43.000,00

Opbrengst pleziervaart ligplaatshouders

€63.000,00

Totaal

€550.400,00