Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Huishoudelijke afvalinzameling

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.097.977,21
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €2.591.942,21
Inkomensoverdracht instelling/persoon €408.000,00
Expl.boeking onttrekking reserve €98.035,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Huishoudelijke afvalinzameling

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Huishoudelijke afvalinzameling

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€2.591.942,21

Inkomensoverdracht instelling/persoon

€408.000,00

Expl.boeking onttrekking reserve

€98.035,00

Totaal

€3.097.977,21