Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Diversen (sluitpost)

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€1.322.000,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) -€1.322.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Diversen (sluitpost)

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Diversen (sluitpost)

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

-€1.322.000,00

Totaal

-€1.322.000,00