Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : bedrijfsafvalinzameling commercieel

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.642.017,09
Reinigingsrechten -€2.869.000,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €8.494.044,09
Ontvangen rente (stelpost) €16.973,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : bedrijfsafvalinzameling commercieel

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : bedrijfsafvalinzameling commercieel

Reinigingsrechten

-€2.869.000,00

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€8.494.044,09

Ontvangen rente (stelpost)

€16.973,00

Totaal

€5.642.017,09