Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : HKPL Inzamelen en afvoeren van afval F72

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.057.375,00
Ontvangen belastingen (stelpost) -€173.116,00
Afvalstoffenheffing €919.491,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €311.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : HKPL Inzamelen en afvoeren van afval F72

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : HKPL Inzamelen en afvoeren van afval F72

Ontvangen belastingen (stelpost)

-€173.116,00

Afvalstoffenheffing

€919.491,00

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€311.000,00

Totaal

€1.057.375,00