Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Eigen bijdragen CAK

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.900.000,00
Eigen bijdrage voorzieningen €2.900.000,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Eigen bijdragen CAK

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Eigen bijdragen CAK

Eigen bijdrage voorzieningen

€2.900.000,00

Totaal

€2.900.000,00