Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Kapitaallasten (MO)

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €15.686,63
Onttrekking (afschrijving) VA reserve €15.686,63

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Kapitaallasten (MO)

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Kapitaallasten (MO)

Onttrekking (afschrijving) VA reserve

€15.686,63

Totaal

€15.686,63