Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Welzijnsaccom Algemeen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €770.725,00
Opbrengst huur onroerende zaken €187.312,00
Opbrengst servicekosten €111.000,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €384.658,00
Vergoeding overige diensten €87.755,00

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Welzijnsaccom Algemeen

Begroting Programma 2018 (Baten): Kostensoort : Welzijnsaccom Algemeen

Opbrengst huur onroerende zaken

€187.312,00

Opbrengst servicekosten

€111.000,00

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€384.658,00

Vergoeding overige diensten

€87.755,00

Totaal

€770.725,00