Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Over

In 2013 is de Open State Foundation gestart met het ontsluiten van financiële data van Amsterdam Stadsdeel Centrum in Open Spending. Dit heeft eind 2015 geresulteerd in de duurzame ontsluiting van alle financiële data van Nederlandse regionale en lokale overheden als open data. De data vanaf 2010 is beschikbaar en nieuwe begrotingen en realisaties worden automatisch toegevoegd. Financiële transparantie is een belangrijke voorwaarde voor democratische controle en versterkt de informatiepositie van volksvertegenwoordigers, journalisten en inwoners. De data is beschikbaar als open data zodat iedereen zelf toepassingen en berekeningen met de data kan uitvoeren.

Open State heeft in 2014 alle gemeenten, provincies en waterschappen gevraagd om hun Iv3-gegevens (Informatie voor Derden) aan te leveren. Dit zijn financiële rapportages die elke lokale en regionale overheid periodiek naar het CBS stuurt. 203 overheden hebben daarop hun data aangeleverd, wat voor het CBS aanleiding was om als proef de financiële informatie van alle gemeenten van 2012 en 2013 te publiceren. Deze proef is succesvol verlopen en het CBS heeft nu de Iv3-gegevens van alle decentrale overheden als open data ontsloten.

Alle Iv3-informatie duurzaam ontsloten

Open State heeft een koppeling van Open Spending met het open data portaal van het CBS. Meer dan 15.000 rapportages zijn daardoor beschikbaar op openspending.nl waardoor het mogelijk wordt om inzicht te krijgen in de financiën van ieders lokale overheid. Daarnaast zijn alle overheden met elkaar te vergelijken en kunnen benchmarks uitgevoerd worden.

Deze machine-leesbare data geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven in begrotingen en realisaties van alle decentrale overheden. De vrije beschikbaarheid hiervan versterkt de informatiepositie van volksvertegenwoordigers, journalisten en inwoners.

Financiële detaildata

Duurzame ontsluiting van alle Iv3-informatie is de eerste mijlpaal richting financiële transparantie. Onderzoek van de Vrije Universiteit wijst uit dat volksvertegenwoordigers, journalisten en ambtenaren behoefte hebben aan gedetailleerdere informatie. Iv3 biedt namelijk drie niveaus waarbij je veelal uitkomt bij posten als ‘aankoop niet duurzame goederen’ en ‘overige verrekeningen’.

Open State werkt samen met pioniers provincie en gemeente Groningen aan de ontsluiting van hun financiële detailrapportages. Deze rapportages geven onder andere inzicht geven in die ‘niet duurzame goederen’ en ‘overige verrekeningen’. De resultaten hiervan worden in september 2015 gepubliceerd op Open Spending. Ondertussen werkt Open State in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het ontsluiten van financiële detailrapportages van vijf nieuwe pilotgemeenten.

Zelf aan de slag?

Wil je zelf aan de slag met open financiële data (Iv3 en detailldata), bekijk dan de pagina data. Wij horen graag wanneer er toepassingen gemaakt worden met Open Spending en schroom in het geval van vragen niet om contact op te nemen. En vergeet ons niet te volgen op Twitter.

Onderzoek openspending.nl

Lees hier een een onderzoek over Open Spending uitgevoerd door studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam.